FAQ

Här nedan besvarar vi frågor som vi får kring Statement Festival. Denna sida kommer att byggas på med fler frågor och svar.

 

Vad är Statement Festival?

Statement Festival är en nystartad festival som startades som en reaktion på de otaliga övergreppen på kvinnor som inträffat på musikfestivaler. Festivalen är landets första stora musikfestival som är fri från cis-män – både bland besökarna och artisterna, och det är en tydlig markering mot de sexuella övergreppen i vårt samhälle.

 

Vem har startat Statement Festival?

Initiativtagare till Statement Festival är komikern och programledaren Emma Knyckare som i affekt på nyheterna om de sexuella övergreppen på Bråvalla twittrade: ”Vad tror ni om att vi styr ihop en asfet festival dit bara icke män är välkomna som vi kör tills ALLA män har lärt sig hur en beter sig?”. Flera hundra ställde sig till förfogande att hjälpa till. Utifrån alla hundratal som hörde av sig till Emma Knyckare, skapades en projektgrupp bestående av 25 personer och nu realiseras festivalen.

 

Varför startar Statement Festival?

Det är för jävligt att många känner ett behov av en frizon från cis-män för att känna oss trygga. Men så ser verkligheten ut och därför vill vi ge alternativ till personer som inte är cis-män som vill gå på festival utan att vara rädda. Vi ska skapa en festival där trygghet och säkerhet inte är en utopi, utan det är en självklarhet.

 

Hur drivs Statement Festival?

Statement Festival drivs av den ideella föreningen Statement.

 

När är Statement Festival?

Statement Festival äger rum i slutet av sommaren 2018, 31 augusti till 1 september. Platsen för festivalen är på Bananpiren i Göteborg.

 

Vilka är välkomna på Statement Festival?

Statement Festival välkomnar alla som inte är cis-män. Det innebär alltså att vi välkomnar kvinnor, icke-binära och transpersoner.

 

Vad är en cis-man?

En cis-man är en person som identifierar sig med det vid födseln tilldelade könet, i detta fall manligt kön. För en cis-man hänger hans kropp, juridiska kön och könsidentitet ihop enligt normen. Cis är latin för ”på samma sida”.

 

Varför utesluter ni cis-män?

Vi exkluderar cis-män för att vi vill skapa en festival där kvinnor, icke-binära och transpersoner kan njuta av fantastisk musik utan att känna sig rädda för att ofredas, kränkas eller hotas.

 

Behövs Statement Festival? Gör det inte bara saken värre?

Vårt långsiktiga mål med Statement Festival är att lägga ner festivalen. Vi önskar att Statement som en frizon från sexuella övergrepp inte var nödvändig. Dock ser nu samhället ut som det gör och därför startar vi Statement Festival. Vi hävdar dock inte att Statement Festival är en lösning på problemen med det sexuella våldet – det är en reaktion på det.

 

Tror ni att alla cis-män är våldtäktsmän? 

Nej, det tror vi så klart inte. Men däremot vet vi inte vilka män som begår sexuella brott gentemot andra på till exempel musikfestivaler så därför skapar vi nu en frizon där personer som inte är cis-män ska känna sig trygga. Vi vill helt enkelt kunna gå på festival utan att vara rädda så under dessa två dagar får cis-män hitta på nåt annat.

 

Vilken definition av transperson utgår ni ifrån?

Vi utgår ifrån vad RFSL har för definitioner och deras definition av transperson är:

”En transperson är en person som inte alls eller delvis inte identifierar sig med det kön en har fått tilldelat vid födseln. Att vara transperson kan också innebära att inte följer rådande normer för hur en person med ett visst juridiskt kön ska vara, förutsatt att personen själv identifierar sig som transperson. Ordet trans är latin för ”överskridande”. Transperson är ett paraplybegrepp med många undergrupper och det går att vara transperson på många olika sätt. Begreppet rör könsidentitet och könsuttryck och har ingenting med sexuell läggning att göra.”

 

Varför välkomnar ni transmän? 

Transmän har ofta stor erfarenhet av att trakasseras och mötas av våld, hat och hot från personer som även utsätter kvinnor för detsamma. Som grupp är transmän en väldigt utsatt grupp. Statement Festival ska vara en frizon från att ständigt behöva vara rädd och vi välkomnar därför även transmän.

 

Men jag är lika rädd för transmän som för cis-män så Statement Festival är ju inte alls en frizon för mig?

Vi tycker så klart att det är tråkigt om du känner dig otrygg men för Statement Festival är det viktigt att också inkludera transmän på vår festival på grund av att de är en grupp som utsätts för hot, hat och våld utifrån rådande normer.

 

Vad menade ni när ni skrev att festivalen var snubbfri?

När vi lanserade festivalen använde vi oss av begreppet snubbfri festival. Det fick vi kritik för då många tolkade det som att vi inte räknade transmän som ”riktiga män”. Det beklagar vi verkligen. När vi valde att använda begreppet snubbfri ville vi belysa att vi var en festival som strävade efter att inte präglas av machonormsidealet som vi ansåg att begreppet snubbe signalerar. Vi syftade alltså inte på könstillhörighet här. Detta var otydligt och ogenomtänkt. Vi har därför valt att inte använda det begreppet mer.

 

Vill du bidra till festivalen?

Du kan bidra med en gåva till Statement så kan du skicka en valfri summa via Swish till 123 049 1829. Märk det med “Gåva”!