Poesi: Love Pascal Prelog

Fredag Whitney 20:30

Love Pascal Prelog har under senaste året tagit steget ut från Instagram för att förkroppsliga sin poesi på scen. Hans texter bråkar med könsbegreppets koppling till anatomi, sexualitet, sexuell praktik och kärlek. Med sin poesi syftar Love till att öka kunskapsspridningen för HBTQAI-transpersoners rättigheter och därigenom förbättra deras hälsosituation.

Instagram: Love Pascal Prelog ⚧