Förening

Statement Festival drivs av den ideella föreningen Statement. Föreningen har som ändamål att skapa en trygg och säker plats där besökare inte utsätts för sexuellt våld under musikevenemang.

Alla som arbetar i föreningen gör det på ideell basis. Projektgruppen består av drygt 30 personer som samtliga identifierar sig som kvinnor, icke-binära och/eller transpersoner. Eventuell vinst kommer återinvesteras i föreningen.

Grundtanke och bakgrund

Föreningen har som syfte att förvalta och utveckla Statement Festival. Under sommaren 2017 startade Bråvalla-festivalen en medial debatt då de valde att ställa in kommande års festival på grund av ett ökat antal anmäld sexuella övergrepp. Det påpekades av Bråvalla att sexuella övergrepp är ett samhällsproblem som begås av män, och inte händelser som endast inträffar under en festival. Statement Festival verkar som en motpol där personer som identifierar sig som cis-män är exkluderade från att delta för att skapa en säker plats där personer som identifierar sig som kvinnor, icke-binära och transpersoner kan njuta av en festivalupplevelse.

Syfte

  • Skapa en musikfestival där icke-cis-män kan känna sig trygga.
  • Lyfta fram och synliggöra artister som inte är cis-män.
  • Ta fram en organisation som framhäver en arbetskultur där icke-cis-män är de som verkar i alla nivåer.
  • Synliggöra och skapa debatt rörande vilka samhällsnormer som ligger till grund för det sexuella våldet mot icke-cis-män.
  • Skapa ett forum där icke-cis-män står i fokus.

Integritetspolicy

Föreningen Statement hanterar personuppgifter för olika ändamål kopplade till föreningens verksamhet. Integritetspolicyn gäller för de tillfällen då du ingår artist-, samarbets-, sponsor-, försäljnings- eller leverantörsavtal med oss. Vi vill med denna integritetspolicy förklara vilka personuppgifter som föreningen Statement behandlar, hur vi samlar in personuppgifter samt för vilka ändamål som behandlingen sker. Integritetspolicyn beskriver också de rättigheter du som registrerad har. Läs hela integritetspolicyn här.